Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rozšíření jednotky poanesteziologické péče na operačních sálech
Odesílatel Pavel Švarc
Organizace odesílatele Nemocnice Havířov, příspěvková organizace [IČO: 00844896]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2023 15:11:42
Předmět Výzva

Dobrý den,
vyzýváme vás k podání cenové nabídky na realizaci stavebních prací dle přílohy této Výzvy a Zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Pavel Švarc


Přílohy
- Příloha č. 1 - Oznámení a Zadávací dokumentace.pdf (176.21 KB)