Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení VZ č. 6 - Dodávky IT techniky - ČÁST 2: SW řešení pro sdílení dat mezi jednotlivými informačními systémy
Odesílatel Pavel Pěnkava
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2023 17:20:51
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel přistoupil ke změně zadávacích podmínek ve znění, jež bude zveřejňováno na profilu zadavatele.

Tato změna bude zveřejněna v souladu s ustanovením §99 Zákona včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem
Pavel Pěnkava