Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení VZ č. 6 - Dodávky IT techniky - ČÁST 5: PDMS systém pro automatický sběr a vyhodnocení dat u lůžka na JIP a ARO
Odesílatel Pavel Pěnkava
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2023 08:38:34
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel po zveřejnění změn zadávacích podmínek ve věstnících zasílá do sekce Zadávací dokumentace aktuální, opravené, znění Minimálních technických podmínek, v nichž jsou změny vyznačeny žlutou barvou.

S pozdravem
Pavel Pěnkava