Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.
Odesílatel Milan Friedrich
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2023 19:46:39
Předmět Vysvětlení ZD č. 3

Vizte vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 v příloze


Přílohy
- SNO_koridory_Vysvetleni ZD c. III_20230616_final.pdf (907.22 KB)
- 16-012-5.1_D-03-05_90 - Kniha svítidel.pdf (343.90 KB)