Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky dezinfekčních prostředků pro SZZ Krnov
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2023 10:53:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace:

DOTAZ: Jakou požadovanou aktivní látku požaduje zadavatel v bodě 3.1.2.. požadavky na citlivé materiály viz příloha č.6. Zadavatel u přípravku č.8 uvádí odlišnou látku než u přípravku č 8.

ODPOVĚĎ: V bodě 3.1.2. Dezinfekční prostředky - citlivé materiály, viz příloha č.6, zadavatel požaduje u přípravku č.8 odlišnou aktivní látku než u přípravku č. 7. (jedná se o administrativní chybu, za což se omlouváme).

Zadavatel zveřejňuje upravenou Přílohu č. 6 Technická specifikace na svém profilu.


Přílohy
- Priloha c 6 Technicka specifikace 2023_zneni k 10.8.2023.pdf (866.99 KB)