Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky dezinfekčních prostředků pro SZZ Krnov
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2023 09:50:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace:

DOTAZ č. 1
Bude zadavatel akceptovat u požadavku na sporicidní účinnost EN 13 704?

ODPOVĚĎ č. 1
Zadavatel již nebude akceptovat potravinářskou normu EN 13704, protože norma pro zdravotnictví EN 17126 je platná a již po přechodném období. Dezinfekční prostředky deklarující sporicidní účinnost by na ní už měly být testovány.

DOTAZ č. 2
U požadavku na dezinfekční mýdlo požaduje zadavatel virucidní účinnost, bude zadavatel akceptovat přípravek bez virucidní účinnosti?

ODPOVĚĎ č. 2
Zadavatel u antimikrobiálního mýdla trvá na účinnosti uvedené v technické specifikaci, tedy i na virucidní účinnost na obalené viry.