Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky dezinfekčních prostředků pro SZZ Krnov
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.08.2023 08:56:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace:

DOTAZ č. 1
Bude zadavatel akceptovat u 4.1.2 Dezinfekční prostředek k dekontaminaci nástrojů – situace epidemiologicky závažné a u 4.2 Dezinfekční prostředek k DD a VSD velikost balení již od 1kg? V případě, že zadavatel nebude akceptovat 1kg balení, přistoupí zadavatel na 5kg balení s cenovou kalkulací na 1,5kg?¨

ODPOVĚĎ č. 1
Zadavatel bude akceptovat u 4.1.2 Dezinfekční prostředek k dekontaminaci nástrojů – situace epidemiologicky závažné a u 4.2 Dezinfekční prostředek k DD a VSD i velikost balení 1kg.

Zadavatel zveřejňuje upravenou Přílohu č. 5 Cenovou kalkulaci a Přílohu č. 6 Technickou specifikaci také na svém profilu.

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek: do 31. 8. 2023 do 9:00 hod.


Přílohy
- Priloha c 5 Cenová kalkulace_dezinfekce 2023_zneni k 17.8.2023.xlsx (21.40 KB)
- Priloha c 6 Technicka specifikace_dezinfekce 2023_zneni k 17.8.2023.docx (97.41 KB)