Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ubytovna SZZ Krnov – oprava bytů
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.08.2023 11:52:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ:
jako zájemce o veřejnou zakázku, bychom chtěli požádat o zveřejnění výkazu výměr, který v zadání chybí.

ODPOVĚĎ:
Zadavatel zveřejňuje na svém profilu chybějící Přílohu č. Výkaz výměr.

Tímto se omlouváme za pochybení.


Přílohy
- Priloha c 4 Vykaz vymer_ubytovna-byty.xlsx (691.61 KB)