Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky dezinfekčních prostředků pro SZZ Krnov
Odesílatel Alena Motlíčková
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.08.2023 09:47:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4

Na základě požadavku účastníka zveřejňuje zadavatel vysvětlení/doplnění/změnu zadávací dokumentace č. 4.

Jsou uveřejněny aktualizované přílohy č. 5 a č. 6 ve znění k 29. 8. 2023.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 9. 2023, 9:00 hod.


Přílohy
- Vysvetleni,doplneni,zmena ZD c.4.docx (52.15 KB)
- Priloha c 6 Technicka specifikace_dezinfekce 2023_zneni k 29. 8. 2023.docx (96.01 KB)
- Priloha c 5 Cenová kalkulace_dezinfekce 2023_zneni k 29.8.2023.xlsx (21.44 KB)