Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka pneumatik
Odesílatel Martina Doležalová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace [IČO: 48804525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2023 09:42:19
Předmět Výzva

Zadavatel ZZS MSK p.o. vyzývá k podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce s názvem "dodávka pneumatik".
S pozdravem

Ing. Martina Doležalová
ZZS MSK


Přílohy
- Výzva.pdf (1.29 MB)
- zadávací dokumentace.pdf (1.39 MB)
- příloha ZD- krycí list.doc (42.00 KB)
- příloha ZD- čestné prohlášení vzor.doc (32.50 KB)
- příloha ZD- obchodní podmínky rámcová dohoda.doc (87.50 KB)
- příloha rámcové dohody.xlsx (20.19 KB)
- příloha ZD- rozsah plnění, kalkulace ceny.xlsx (22.43 KB)