Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky dezinfekčních prostředků pro SZZ Krnov
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2023 08:33:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7

Na základě požadavku (upozornění) účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace:

DOTAZ č. 1
...ještě chceme upozornit zadavatele na administrativní chybku.
Zadavatel v rámci zadávací dokumentace „Dodávky dezinfekčních prostředků pro SZZ Krnov“, v Příloze č. 5 Cenová kalkulace_dezinfekce 2023_zneni k 29.8.2023, v součtu Ceny celkem nemá zahrnuté všechny položky k nacenění. Součástí součtu nejsou položky 1 až 3.
Dotaz: Může zadavatel Přílohu č.5 Cenová kalkulace_dezinfekce 2023 upravit tak, aby v celkovém součtu byly zahrnuty všechny nabízené položky?

ODPOVĚĎ č. 1:
Zadavatel upravil předmětnou přílohu a zveřejňuje ji taktéž na svém profilu.


Přílohy
- Priloha c 5 Cenová kalkulace_dezinfekce 2023_zneni k 08.09.2023.xlsx (21.45 KB)