Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky dezinfekčních prostředků pro SZZ Krnov
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2023 15:09:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace:
DOTAZ č. 1
Prosíme o zdůvodnění, z jakého důvodu bylo vyhověno dotazu, a to změny registrace dezinfekčního přípravku na velké plochy na biocid, dále prosíme o relevantní vysvětlení, z jakého důvodu není přípustné, aby byl přípravek pro tuto indikaci registrován jako ZP, když je známo, že biocid a ZP může mít stejné složení, což dokládá duální registrace dezinfekčního prostředku. Domníváme se, že jde o irelevantní rozhodnutí, které je diskriminační a bez vysvětlení působí účelově. Zákon o biocidech neupřednostňuje duální registraci před registrací přípravků ZP. Z toho důvodu žádáme zadavatele o změnu specifikace na původní zadání registrace dezinfekčního přípravku ZP, a to i z možného důvodu použití dezinfekčních přípravků v systému suchých utěrek na dezinfekci ploch a povrchů zdravotnického zařízení, kde je z hlediska legislativy nutné použít přípravky registrované jako zdravotnické prostředky.
ODPOVĚĎ č. 1
Zadavatel rozhodně nechce svým rozhodnutím působit diskriminačně, a námitku účastníka ZŘ tímto zohledňuje. U dezinfekčních prostředků určených k dezinfekci velkých ploch zadavatel rozšířil požadavek, a to, tak, že bude akceptovat prostředky registrované jako biocid, ale také prostředky s duální registrací BP i zároveň ZP tř. II a.

Zadavatel zveřejňuje upravenou Přílohu č. 6 Technickou specifikaci také na svém profilu.

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek: do 22. 9. 2023 do 9:00 hod.


Přílohy
- Priloha c 6 Technicka specifikace_dezinfekce 2023_zneni k 13.09. 2023.pdf (896.52 KB)