Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka CT přístroje
Odesílatel Alena Knězková
Organizace odesílatele Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace [IČO: 00534188]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.10.2023 15:02:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení účastníci,
na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zveřejňujeme Dodatečné informace č.1 vč. přílohy (výkresy z PD).
S pozdravem
Alena Knězková


Přílohy
- Dodatečné informace č.1.pdf (1.74 MB)
- Příloha DI č.1_výkresy z projektové dokumentace.zip (8.81 MB)