Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce gynekologicko – porodního a novorozeneckého oddělení nemocnice
Odesílatel Pavel Švarc
Organizace odesílatele Nemocnice Havířov, příspěvková organizace [IČO: 00844896]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2023 12:35:01
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v odpovědi na dotaz uchazeče byl do sekce Zadávací dokumentace vložen doplněný výkaz výměr - rozpočet. Uchazeči jsou povinni ve své nabídce použít nový výkaz výměr - rozpočet. Odpověď na dotaz uchazeče byla zároveň vložena do sekce Veřejné dokumenty.
S pozdravem
Ing. Pavel Švarc


Přílohy
- Odpověď č. 1 na dotaz uchazeče.pdf (20.36 KB)