Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pronájem softwarové podpory a její integrace pro automatickou identifikaci a sledování infekcí spojených se zdravotní péčí
Odesílatel Lucie Bujáková
Organizace odesílatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace [IČO: 00534242]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2023 14:27:56
Předmět Výzva

Výzva


Přílohy
- Výzva.pdf (50.26 KB)