Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pavilon W - přístavba, stavební úpravy a udržovací práce
Odesílatel Michal Mitura
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2023 18:00:45
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Znění žádosti:
V rozpočtu pro vytápění je u položky kondenzačního kotle množství 0,047. Podle nás by mělo být množství 1,0. Žádáme tímto o vysvětlení, případně opravu.
D 731 Ústřední vytápění - kotelny 64,65
1 K 7312441131 Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 3,5- 32 kW soubor 0,047 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Odpověď zadavatele:
Zadavatel přistoupil ke změně Zadávací dokumentace v části, jíž se týká žádost o vysvětlení, tj. Příloha č.4 - Výkaz výměr, kde aktuální znění této přílohy, na němž zadavatel trvá, je zveřejněn na profilu zadavatele. S ohledem na změny došlo rovněž k prodloužení lhůty pro podání nabídek.