Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 100 ks PC a 100 ks monitorů pro IT oddělení SNO
Odesílatel Věra Halfarová
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2024 15:21:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

oprava VDZ ZD č. 1


Přílohy
- VDZ ZD c 1-odpoved.pdf (302.13 KB)