Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 100 ks PC a 100 ks monitorů pro IT oddělení SNO
Odesílatel Věra Halfarová
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2024 15:22:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

VDZ ZD č. 2


Přílohy
- VDZ ZD c 2-odpoved.pdf (301.46 KB)