Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2024 07:32:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,
zadavatel v reakci na žádost o vysvětlení ZD sděluje následující:

Dotaz č. 1
Poprosíme o potvrzení počtu ks místností u položky 20, kde je popsaná jedna místnost 2.03 dodávka koberce – 20m2 o počtu ks 20. Nedošlo k překlepu v počtu ks?

Odpověď č. 1:
Ano, jedná se o překlep. Zadavatel požaduje pouze 1 ks koberce.

Upravenou Přílohu č. 4 Položkový rozpočet zveřejňuje zadavatel současně s touto odpovědí.

Vzhledem k tomu, že jde o vysvětlení, jež nemá vliv na okruh účastníků, nedochází k ú prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem
Bc. Roxana Otrubová


Přílohy
- Priloha c 4 Polozkovy rozpocet_vybaveni interieru-RHB_opr.8.3.2024.xlsx (15.16 KB)