Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2024 14:11:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

K žádosti o vysvětlení ZD č. 3 Zadavatel zveřejňuje upravený výkres k položce 10B.


Přílohy
- I.1.29 Pol.10B revize 03-2024.pdf (195.54 KB)