Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2024 07:14:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5

Vážení,

Zadavatel v reakci na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 14. 3. 2024 sděluje následující:

Dotaz č. 1
prosím zadavatele o zvážení úpravy položkového rozpočtu. V položkovém rozpočtu se vyskytují řádky položky (7, 11 a 11b) s počtem ks "0". Což způsobuje v posledním sloupci nevyplnění všech kolonek položkového rozočtu.

Odpověď č. 1
V aktuálním rozpočtu, zveřejněném na profilu zadavatele den 14. 3. 2024, jsou uvedeny již celkem 4 položky s počtem ks "0", a to položky č. 7, 11, 11b a také 13. Při kontrole nastavených vzorců Zadavatel neshledal problém v tom, že by neocenění výše uvedených položek, což se projeví nevyplněním příslušných kolonek v posledním sloupci, mělo vliv na celkovou nabídkovou cenu, kdy je tato součtem položek oceněných.

S pozdravem
Bc. Roxana Otrubová