Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2024 12:13:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6

Vážení,

zadavatel v reakci na žádost o vysvětlení ZD č. 6 ze dne 22. 3. 2023 sděluje následující:

DOTAZ č. 1
pol. 18 Křeslo je přímo specifikováno na daný výrobek ten se už bohužel neprodává u prodejce. Prosím o změnu specifikaci k dané položce tak, abychom jí mohli nahradit podobným produktem.

ODPOVĚĎ č.1
Specifikace položky č. 18 křeslo, je uvedena obecně, nespecifikuje žádný konkrétní výrobek. Použitý obrázek je pouze ilustrativní. Zadavatel požaduje splnění uvedených parametrů technické specifikace a nikoli dodání vyobrazeného křesla.

S pozdravem
Bc. Roxana Otrubová