Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2024 07:23:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7

Vážení,

zadavatel v reakci na žádost o vysvětlení ZD č. 7 ze dne 25.2. 2024 sděluje následující?

DOTAZ č. 1
...příloha č. 2 Návrh KS se má v ní vyplnit dle ZD jen položky na místech určených tj. žlutě jen vyznačených? Jelikož např. cena, záruka a V ........ s podpisem není žlutě vyznačené. Má se tedy vyplnit jen žlutě označené kolonky?

ODPOVĚĎ č. 1
NE, nemají se vyplnit pouze žlutě označené kolonky, účastník ZŘ vyplní KS na všech místech k tomu určených. Mimo jiné je v ZD uvedeno "Celková nabídková cena bude uvedena v totožné výši jak na krycím listu nabídky, tak i v návrhu smlouvy", z čehož jednoznačně vyplývá, že cena má být vyplněna.
Zadavatel předpokládá minimálně základní znalost účastníků s vyplňováním smluv různého charakteru, např., že: V ................., znamená doplnit místo podpisu smlouvy atd.

S pozdravem
Bc. Roxana Otrubová