Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu
Odesílatel Lucie Bujáková
Organizace odesílatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace [IČO: 00534242]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2024 10:30:51
Předmět Výzva

Výzva


Přílohy
- Výzva.pdf (44.73 KB)