Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Provádění laboratorního vyšetření – NAT testování vzorků dárců krve a krevních složek“
Odesílatel Rita Kubicová
Organizace odesílatele Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace [IČO: 00844853]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2024 17:25:52
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č 1.pdf (266.81 KB)