Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodání transportní techniky
Odesílatel Martina Bílá
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace [IČO: 48804525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2019 14:04:31
Předmět Výzva

Zadavatel ZZS MSK p.o. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dodání transportní techniky.


Přílohy
- výzva + příloha č.1 technická specifikace.pdf (1.86 MB)
- příloha č.2-kupní smlouva pro část č.1.doc (98.50 KB)
- příloha č.2-kupní smlouva pro část č.2.doc (98.50 KB)
- příloha č.2-kupní smlouva pro část č.3.doc (98.00 KB)