Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Operační sety a pláště pro COS
Odesílatel Pavel Černý
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2019 16:11:05
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel vyhradil předmětnou zakázku podle § 38 zákona o zadávání veřejných zakázek, pouze pro dodavatele zaměstnávající na chráněných pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu (ust. § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Účast v zadávacím řízení je možná pouze při splnění uvedeného požadavku.