Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Operační sety a pláště pro COS
Odesílatel Pavel Černý
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2019 16:18:47
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel akceptuje toleranci k rozměrům uvedeným v technické specifikaci + 10 % s tím, že rozměry uvedené v technické specifikaci jsou rozměry minimální.

Na základě uvedeného upřesnění zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o tři dny.