Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy I.
Odesílatel Zuzana Hierschova
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2019 22:23:31
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 - Příloha č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 - Příloha č. 1


Přílohy
- Svazek 2 - Př.1 - Smlouva o dílo_25.07.doc (248.00 KB)