Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna automatických dveří - COS Karviná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2020 06.04.2020 08:00
Dodávka nové telefonní ústředny pro Slezskou nemocnici v Opavě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 08.04.2020 10:00
Dodávka bezdrátového ultrazvukového diagnostického přístroje pro GYN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2020 06.04.2020 09:00
Servis a kontroly ukončovacích prvků medicinálních plynů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.03.2020 31.03.2020 09:00
Dodání nábytku a vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.03.2020 31.03.2020 07:00
Datacentrum s garantovanou bezpečností – výstavba páteřní optické sítě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2020 31.03.2020 10:00
Pavilon K – stavební úpravy
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2020 03.04.2020 08:30
Dodávka IT technologie pro provoz CDZ
podlimitní Příjem nabídek 10.03.2020 31.03.2020 09:00
Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků II
nadlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 24.07.2020 08:00
„Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov“
nadlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 09.04.2020 09:00
Dodávka automobilů pro provoz CDZ
podlimitní Příjem nabídek 03.03.2020 03.04.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016