Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplnění 2 ks diagnostických pracovních stanic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2020 09.11.2020 09:00
Dodávka počítačů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 05.11.2020 09:00
Dodávka 2 ks ultrazvukových přístrojů
podlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 11.11.2020 09:00
Dodávka optického koherenčního tomografu s neinvazivní OCT angiografií pro oční oddělení
podlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 11.11.2020 10:00
Dodávka systému pro monitoring síťových aktivit
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2020 05.11.2020 09:00
Kompenzace k trafu vysokého napětí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2020 30.10.2020 09:00
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro mikrobiologické oddělení SN v Opavě
nadlimitní Příjem nabídek 20.10.2020 20.11.2020 08:30
„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. II“
nadlimitní Příjem nabídek 19.10.2020 20.11.2020 09:00
Dodávka a montáž automatických posuvných dveří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 30.10.2020 09:00
Dodávka mikroskopu včetně zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 02.11.2020 09:00
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, vč. bezplatné výpůjčky 2 ks laboratorního analyzátoru pro Hematologicko-transfusní oddělení SN v Opavě
nadlimitní Příjem nabídek 07.10.2020 06.11.2020 08:30
Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba CHIR – PD, inženýrská činnost, autorský dozor a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2020 29.10.2020 09:00
"Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - 2. část"
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2020 02.11.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016