Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a instalace přístroje EEG včetně zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2021 11.10.2021 08:00
Zajištění kompletní služby SOC
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2021 05.10.2021 09:00
Dodávka troposkopu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 23.09.2021 09:00
Dodávky spotřebního materiálu, vč. výpůjčky 3 ks analyzátorů pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a laktátu pro CL
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 29.09.2021 10:00
Úprava zpevněných parkovacích ploch u Pavilonů H a E
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 04.10.2021 09:00
Dodávka pojízdného skiagrafického přístroje
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2021 30.09.2021 09:00
Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2021 15.10.2021 09:00
Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Operativa I
nadlimitní Příjem nabídek 03.09.2021 18.10.2021 09:00
Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2021 15.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016