Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka jedenorázového rouškování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2019 30.12.2019 10:00
ZVÝŠENÍ ZABEZPEČENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ, VÝPOČETNÍCH STŘEDISEK A SÍŤOVÉ KOMUNIKACE V NEMOCNICI
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2019 27.12.2019 10:00
Dodávka mamografického RTG přístroje
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2019 17.12.2019 08:30
Projektová dokumentace - Rekonstrukce hemodialýzy v budově S
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 29.11.2019 09:00
Shromažďování, odvoz a odstranění odpadů kategorie „ostatní“ pro rok 2020 - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 02.12.2019 10:00
ZZS Moravskoslezského kraje- vozidlo pro převoz pracovníků a materiálu-2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 22.11.2019 07:00
ZZS Moravskoslezského kraje- vozidlo vedoucího zásahu-2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 22.11.2019 07:00
Výpůjčka 2 ks mobilních separátorů krevních buněk a dodávky specifického spotřebního materiálu
nadlimitní Příjem nabídek 25.10.2019 28.11.2019 09:00
Dodávka a montáž nábytku do malé a velké jídelny
podlimitní Příjem nabídek 17.10.2019 18.12.2019 08:30
„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2019 16.12.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016