Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 2 ks celotělového pletysmografu pro plicní ambulanci v Jeseníku a Bruntále
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2021 17.06.2021 09:00
Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 03.06.2021 09.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016