Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava schodiště u pavilonu B
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2022 27.09.2022 09:00
Dodávky inkontinenčních pomůcek pro SN v Opavě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 10.10.2022 08:00
Automatické dveře na urgentní příjem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2022 23.09.2022 08:00
Dodávka 6 ks lůžek pro ortopedickou JIP
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2022 26.09.2022 08:30
Dodávka krátkovlnné diatermie
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2022 26.09.2022 08:00
Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2022 26.10.2022 10:00
Přeložka rozvodu kyslíku v areálu SN v Opavě
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2022 23.09.2022 08:15
Magnetická rezonance – stavební úpravy
podlimitní Příjem nabídek 12.09.2022 03.10.2022 09:00
Právní služby ve věcech nesporné právní agendy Nemocnice Třinec, p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2022 26.09.2022 08:00
Dodávka sanitního vozidla II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2022 29.09.2022 08:00
Dodávka 30 ks PC a 30 ks LCD monitorů pro SN v Opavě
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2022 23.09.2022 08:00
Projektová dokumentace, výkon autorského dozoru k akci "Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7"
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2022 26.09.2022 08:00
Dodávka automatické pipetovací stanice pro centrální laboratoř
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2022 07.10.2022 08:30
Oprava fasády na budovách B a C
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2022 16.09.2022 10:00
Dodávka elektrického varného kotle s mícháním
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2022 16.09.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››