Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce vestibulu
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2020 24.04.2020 10:00
Rekonstrukce vestibulu
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.04.2020 05.05.2020 10:00
Pořízení zdravotnické techniky - telemeterie a kardiotokograf
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2020 17.04.2020 08:00
Servis chladicích zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2020 20.04.2020 08:00
Datacentrum s garantovanou bezpečností – výstavba páteřní optické sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 31.03.2020 10:00
Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků II
nadlimitní Hodnocení 09.03.2020 26.10.2020 08:00
Sadové úpravy a výsadba u parkoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2020 12.03.2020 09:00
Malování 2020-2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2020 02.03.2020 08:00
Provádění odborné údržby a servisu elektrických polohovatelných lůžek
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 27.02.2020 09:00
Sběr, svoz a likvidace, případně výkup, odpadů kategorie O
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 28.02.2020 09:00
Vybavení kanceláří dokumentačních pracovnic
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 28.02.2020 14:00
Next Generation Firewall
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2020 10.02.2020 10:00
Dodávka periferních žilních kanyl
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2019 16.12.2019 08:00
Modernizace síťových prvků
podlimitní Zadáno 28.11.2019 06.01.2020 10:00
Dodávka jednorázového rouškování
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.11.2019 30.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››