Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka RTG diagnostického přístroje pro plicní ambulanci v Bruntále
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem podlimitní veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího dodavatele 1 ks nového RTG diagnostického přístroje pro plicní ambulanci v Bruntále, vč. 6letého pozáručního servisu dle požadované specifikace.
Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž:
• doprava do místa určení;
• montáž a zprovoznění zdravotnického RTG přístroje;
• provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu;
• instruktáž dle ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů;
• zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou, případně s překladatelem;
• stavební úpravy související s instalací přístroje
• provedení výchozí elektrické revize a přejímací zkoušky dle atomového zákona

• STAVEBNÍ A INSTALAČNÍ PRÁCE:
- Dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení
- Vybudování nových kabelových drážek do podlahy dle potřeby přístroje,
- Výměna podlahy v celé vyšetřovně a ovladovně za podlahu splňující příslušné normy dle účelu použití
- Součástí dodávky je provedení veškerých stavebních prací spojených s instalací přístroje a jeho uvedením do provozu. Účastník ZŘ si musí upravit přístupové prostory a prostory instalace dle svých potřeb a po skončení instalace musí prostor uvést do stavu vyhovujícím požadavkům SÚJB, jakož i všem, stavebním, hygienickým a estetickým standardům. Opravu poškozených nebo upravených stavebních prvků, elektroinstalace, nebo sanitárního vybavení provede účastník ZŘ na své náklady
- Součástí dodávky je i závěrečná výmalba a výměna podlahy včetně ovladovny a vyšetřovny.
- Součástí dodávky je dále i demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje a vystavení protokolu o likvidaci zdroje ionizujícího záření.


• ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
- Minimální záruční doba a poskytování záručního servisu po dobu 24 měsíců, vč. PBTK, el. revizí a zkoušek dlouhodobé stability,
- 6letý plný pozáruční servis zahrnující PBTK periodickou bezpečnostně-technickou kontrolu včetně pravidelně vyměňovaných náhradních dílů v rámci této kontroly, elektrické revize a zkoušek dlouhodobé stability, oprav, náhradních dílů, práce i dopravy, vše v souladu se zákonem 268/2014Sb. a doporučeními výrobce;
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kontakt: roxana.otrubova@szzkrnov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 18.02.2021 10:00
Datum zahájení: 14.01.2021 10:45