Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce č.3Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy v 1.NP pavilonu R pro oddělení následné péče
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební úpravy 1.NP budovy R pro oddělení následné péče s kapacitou 30 lůžek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kontakt: Knězková Alena
tel. 558 415 173
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 22.02.2021 10:00
Datum zahájení: 14.01.2021 11:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):