Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Nákup osobních ochranných prostředků – Ochranné obleky“
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných prostředků – a to konkrétně ochranných obleků. Na základě tohoto výběrového řízení bude uzavřena Rámcová kupní smlouva na dobu 1 roku od uzavření smlouvy. Množství ochranných obleků bude objednáváno podle aktuálních potřeb zadavatele. Plnění bude na základě písemné výzvy (dílčí objednávky) k poskytnutí dílčích plnění.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 04.05.2021 09:00
Datum zahájení: 29.03.2021 12:55
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):