Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Svoz a využití/likvidace odpadů kategorie 19 12 12“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je komplexní nakládání s odpady kategorie 19 12 12 - Jiné odpady ( včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11; dle kategorizace uvedené ve Vyhlášce č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) – dále rovněž jako „jiný odpad“.
Konkrétně se jedná o zajištění:
a) pravidelného i nepravidelného svozu jiného odpadu z určeného stanoviště do místa odstranění odpadu
b) využití/likvidace odpadů,
c) vystavování dokladů o poskytovaných službách, řešení reklamací, sankcí, a pod.
d) bezplatná výpůjčka kontejneru na odvoz odpadu, o objemu 7 m3
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 14.05.2021 09:00
Datum zahájení: 15.04.2021 18:59
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):