Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení kancelářského papíru
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohod, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky xerografického papíru do Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.05.2021 10:00
Datum zahájení: 19.04.2021 10:51