Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Výpůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru a dodávky specifického spotřebního materiálu pro stanovení izoformy prostatického specifického antigenu v séru"
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou:
a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu (reagencie, provozní roztoky, kontroly a kalibrátory) potřebného pro stanovení [ 2]proPSA (izoformy prostatického specifického antigenu) v séru v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení – Oddělení klinické biochemie Nemocnice s poliklinikou Havířov příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Havířov.
b) Bezplatná výpůjčka nového (rok výroby 2020, 2021) anebo repasovaného plně automatizovaného imunochemického analyzátoru k provádění vyšetření .
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 12.05.2021 09:00
Datum zahájení: 23.04.2021 16:09
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):