Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace Nemocnice Třinec – II. etapa
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové zdravotnické techniky – operačních světel, operačních stolů, anesteziologické techniky, elektrochirurgických generátorů, artroskopického řetězce a monitorovací techniky (dále jen „předmět veřejné zakázky“).

Zadavatel umožňuje dílčí plnění předmětu veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí:
Část 1 – Operační světla (dále jen „část 1“),
Část 2 – Operační stoly (dále jen „část 2“),
Část 3 – Anesteziologické přístroje (dále jen „část 3“),
Část 4 – Anesteziologický přístroj do prostředí MR (dále jen „část 4“),
Část 5 – Elektrochirurgické generátory (dále jen „část 5“),
Část 6 – Artroskopický řetězec včetně shaveru (dále jen „část 6“),
Část 7 – Monitorovací systém (dále jen „část 7“) a
Část 8 – Upgrade monitorovacího systému (dále jen „část 8“).
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kontakt: Ing. Radek Hlaváček
+420 731 131 684
hlavacek@tendera.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.07.2022 10:00
Datum zahájení: 16.05.2022 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):