Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZ č. 6 - Dodávky IT techniky - ČÁST 5: PDMS systém pro automatický sběr a vyhodnocení dat u lůžka na JIP a ARO
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Systém pro automatický sběr a vyhodnocení dat u lůžka na JIP a ARO - 1 soubor
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kontakt: Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením na předmětnou veřejnou zakázku smluvně zastoupen ve smyslu ust. § 43 zákona.

Zástupce zadavatele:
FMP advokátní kancelář v.o.s.
Místecká 329/258, 720 00 Ostrava, Hrabová
IČ: 267 85 331
zastoupena: Mgr. Pavlem Pěnkavou, statutárním zástupcem

e-mail: sekretariat@fmp-advokati.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.07.2023 08:30
Datum zahájení: 04.05.2023 12:29
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: