Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nadzemních koridorů v areálu Slezské
nemocnice v Opavě, p.o. Nadzemní koridor je navržen jako nový objekt. Lehký prosklený tubus s nosnou ocelovou konstrukcí je veden v úrovni 2. NP propojovaných objektů, ve výšce cca 4,30 m nad stávajícím terénem. Bohaté prosklení hmoty koridoru zajistí průhledy na historické objekty nemocnice a průhledy do bohaté parkové zeleně. Optické znížení hmoty tubusu bude podpořeno zvýrazněním horizontálního členění obvodových stěn koridoru. Podrobnější informace lze nalézt v zadávací dokumentaci.
Místo plnění: Opava
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kontakt: Ing. Iveta Procházková
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
+420 596 629 503
prochazkova@mt-legal.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.06.2023 10:00
Datum zahájení: 11.05.2023 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: