Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výpůjčka plně automatizovaných biochemických a imunochemických analyzátorů včetně dodávky specifického spotřebního materiálu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky spotřebního materiálu, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu potřebného k materiálnímu zajištění biochemických a imunochemických vyšetření v oblasti níže definovaného spektra vyšetření na dobu neurčitou, včetně zajištění bezplatné přepravy tohoto materiálu do místa určení – Laboratoř KL, Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec, bezplatná výpůjčka a instalace biochemických a imunochemických analytických systémů specifikovaných níže pro laboratoř KL (dále také jen „analyzátorů“) včetně příslušenství a SW se zajištěním školení (níže podrobněji upřesněno) v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, jejich plného servisu vč. bezpečnostně technických kontrol dle návodu výrobce ev. validací a případné modernizace, a to vše po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky, - bezplatná výpůjčka a instalace potřebných klimatizací a úpraven vody vhodných pro zajištění provozu nabízených analytických systémů v podmínkách instalace v KL, bezplatná výpůjčka a instalace záložních zdrojů (UPS) s dostačující kapacitou pro chod všech systémů při výpadku elektrické energie na dobu minimálně 30 minut, včetně požadavků na dodavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.11.2023 09:00
Datum zahájení: 14.09.2023 15:49
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: