Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů (stavba)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec“ registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/11/22_014/0000587. Celý předmět veřejné zakázky musí být dodán jako celek.

Předmět plnění bude spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.01.2024 09:55
Datum zahájení: 10.01.2024 09:42
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: