Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Elektroforetický analyzátor
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této podlimitní veřejné zakázky na dodávky je:

1) Dodávka 1 ks elektroforetického analyzátoru.
2) Pravidelné dílčí dodávky specifických reagenčních souprav v objemu uvedených v krycím listu, který tvoří přílohu č. 3 Výzvy k podání nabídek, včetně všech kalibrátorů a kontrol, spotřebního materiálu, který je nezbytný pro chod přístroje a zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení – Biochemická a alergologicko-imunologická laboratoř, LHKB Nemocnice Havířov příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Havířov.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 25.04.2024 09:00
Datum zahájení: 02.04.2024 14:20
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):