Veřejná zakázka: „Poskytování komplexního pozáručního servisního zabezpečení magnetické rezonance po dobu 3 let“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5143
Systémové číslo: P21V00000014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.01.2021
Nabídku podat do: 15.02.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Poskytování komplexního pozáručního servisního zabezpečení magnetické rezonance po dobu 3 let“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem plnění je provádění komplexního pozáručního servisu MR přístroje Siemens Magnetom Avanto 1,5 T, který vlastní a provozuje zadavatel, včetně příslušenství a jeho dílčích částí, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 Výzvy k podání nabídek, a to po dobu 3 let od zahájení plnění. Součástí pozáručního servisu jsou servis a revize v souladu s Hlavou IX zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“). Předmět plnění je blíže specifikovaný v příloze č. 4 Výzvy k podání nabídek – Obchodní podmínky – návrh servisní smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
 • IČO: 00534242
 • Poštovní adresa:
  Kaštanová 268
  73961 Třinec

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky