Veřejná zakázka: Svoz a likvidace ostatních odpadů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5438
Systémové číslo: P21V00000309
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.11.2021
Nabídku podat do: 14.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Svoz a likvidace ostatních odpadů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní nakládání s odpady na pracovištích zadavatele.
Konkrétně se jedná o zajištění:
- přepravy, využití, přepracování a likvidace ostatních (komunálních) odpadů dle předpokladu (uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo),
- dodání a bezplatnou výpůjčku shromažďovacích prostředků (sběrných kontejnerů) dle požadavků zadavatele,
- řádného označení shromažďovacích prostředků,
- přistavování vhodných sběrných prostředků (musí odpovídat právním předpisům v oblasti bezpečnosti a požární ochrany),
- třídění odpadů na jednotlivé druhy,
- přejímky využitelných odpadů k recyklaci,
- odvoz biologicky rozložitelných odpadů,
- bezplatné celoroční odborné a poradenské činnosti v oblasti odpadového hospodářství,
- vystavování dokladů souvisejících s přejímkou, přepravou a likvidací ostatních odpadů,
- zajištění výše uvedených činností na všech pracovištích zadavatele:
- pracoviště Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5, PSČ 734 01
- pracoviště Orlová-Lutyně, Masarykova 900, PSČ 735 14

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 060 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
 • IČO: 00844853
 • Poštovní adresa:
  Vydmuchov 399/5
  73401 Karviná

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy