Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodání vozidla vedoucího zásahu
Odesílatel Martina Bílá
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace [IČO: 48804525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2020 10:05:50
Předmět Výzva

Zadavatel ZZS MSK p.o. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "dodání vozidla vedoucího zásahu".
S pozdravem

Ing. Martina Bílá
ZZS MSK


Přílohy
- výzva.pdf (1.44 MB)
- Příloha č.1- technická specifikace.docx (22.74 KB)
- příloha č.2-kupní smlouva.doc (99.00 KB)