Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Projektová dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru - Rekonstrukce vestibulu - Karviná"
Odesílatel Alexandra Stušová
Organizace odesílatele Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace [IČO: 00844853]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2022 11:59:26
Předmět Výzva k podání nabídky

Dovolujeme si Vás oslovit k podání nabídky ve VZ "Projektová dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru - Rekonstrukce vestibulu - Karviná".

Za případné zpracování předem děkujeme.


Přílohy
- Oznámení o zahájení ZŘ a Zadávací dokumentace.pdf (2.78 MB)