Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace [IČO: 00534242]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.06.2019 08:33:32
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením čl. XV. odst. 1 zadávací dokumentace a s § 98 ZZVZ si tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (706.73 KB)