Veřejná zakázka: Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4546
Systémové číslo: P19V00000110
Evidenční číslo zadavatele: 637180
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.05.2019
Nabídku podat do: 25.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické techniky – 3 ks RTG přístrojů a 1 ks ultrazvukového přístroje a zároveň provádění pozáručního servisu RTG přístrojů včetně celoroční údržby (dále jen „údržba a servis“), blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami (dále také jako „zařízení“ nebo jako „předmět veřejné zakázky“) a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb spočívajících v instalaci, příp. montáži zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a odborné zaškolení personálu zadavatele k jednotlivým zařízením v nezbytném rozsahu.

V souladu s § 35 a § 101 odst. 1 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na 3 části, a to následujícím způsobem:
Část A - Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací pro RTG oddělení 1 ks a Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací pro traumatologickou ambulanci 1 ks (dále také jako „část A“)
Část B - Skiagraficko- skiaskopický RTG systém 1 ks (dále také jako „část B“)
Část C - Ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie 1 ks (dále také jako „část C“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 360 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
 • IČO: 00534242
 • Poštovní adresa:
  Kaštanová 268
  73961 Třinec

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy